สิงโตสยามกลีบลาย


NA
สิงโตสยามกลีบลาย
Bulbophyllum orectopetalum Garay, Hamer & Siegerist
Bulbophyllum
orectopetalum
Garay, Hamer & Siegerist
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ