สิงโตนกเหยี่ยว


NA
สิงโตนกเหยี่ยว
Bulbophyllum putidum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm.
Bulbophyllum
putidum
(Teijsm. & Binn.) J.J.Sm.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่
รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2 ซม. ยาว 7-11 ซม.
ออกเดี่ยว ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.9-1 ซม. ยาว 16-18 ซม.กลีบเลี้ยงด้านบนและกลีบดอกคู่ข้างสีขาว-แดง มีจุดประสีแดงหนาแน่น ขอบกลีบมีขนครุยยาวสีแดงอมม่วง กลีบเลี้ยงคู่ข้างสีแดงอมม่วงเชื่อมติดกันเป็นจงอยยาว กลีบปากสีแดงอมม่วง
สิงหาคม
ตุลาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบทางภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ