สิงโตสยามปากม่วง


NA
สิงโตสยามปากม่วง
Bulbophyllum rufilabrum Parish ex Hook.f.
Bulbophyllum
rufilabrum
Parish ex Hook.f.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ