สิงโตเล็บเหยี่ยว


NA
สิงโตเล็บเหยี่ยว
สิงโตนาคราช(เหนือ)
Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl..) Dammer
Bulbophyllum
wendlandianum
(F.Kranzl..) Dammer
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ เป็นสันตามยาว 4 – 5 สัน ขนาด 1.6 – 2 ? 1.2 – 1.5 ซม. ผิวมักจะยับย่นเล็กน้อย เรียงตัวบนเหง้าห่างกัน 1 – 2 ซม.
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. มี 1 ใบ แผ่นใบหนาและแข็ง ปลายมน ยอดเว้าตื้น โคนสอบเป็นก้านสั้น
ช่อดอกเกิดจากโคนลำลูกกล้วย ยาว 10-12 ซม. ดอกย่อยเรียงแน่นที่ปลายก้านช่อ จำนวนประมาณ 5 ดอก เรียงตัวในแนวรัศมีขนาดดอก 5 – 7 ? 0.7 – 1 ซม. บานเต็มที่กว้าง 2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีขีดตามยาวสีแดงเข้ม ที่ปลายขอบกลีบมีขนหนาชัดเจน กลีบเลี้ยงคู่ข้างเรียวแหลม ยาว 10-12 ซม. ขอบกลีบด้านบนบิดตัวโค้งมาจรดกันเป็นแนวยาว ปลายแยกกลีบปากสีแดงเข้ม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 900-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ