ทองกวาว


NA
ทองกวาว
กวาว, ก๋าว(เหนือ)/ จอมทอง(ใต้)/ จาน(อุบลราชธานี)/ ทองต้น(ราชบุรี)/ ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ(กลาง)
Bastard teak/ Bengal kino/ Flame of the forest
Butea monosperma (Lam.) Taub.
Butea
monosperma
(Lam.) Taub.
PAPILIONACEAE
ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8-15 เมตร กิ่งมักคดงอ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ บางทีเป็นปุ่มปม กิ่งอ่อนมีขน มียางสีแดง
เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียนสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยด้านข้าง 2 ใบ รูปไข่กว้าง กว้าง 8-15 ซม. ยาว 9-18 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ใบย่อยใบกลางค่อนข้างกลม แผ่นใบเรียบ สีเขียว ด้านล่างมีขน ก้านใบย่อยยาว 5 มม.
ออกเป็นช่อแน่นตามกิ่งและปลายกิ่ง ดอกสีแสด รูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายเป็นแฉกแหลม 4-5 แฉก มีขนสีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน เกสรเพศผู้มี 10 อัน ที่ฐานดอกมีน้ำหวานมาก  
เป็นฝักรูปขอบขนานแบนยาว กว้าง 3.5 ซม. ยาว 14 ซม. ฝักหนาและแข็ง ผิวมีขนนุ่มสีขาว  เมล็ด อยู่ปลายฝักเพียงเมล็ดเดียว
ธันวาคม
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ที่ราบลุ่มในป่าผลัดใบ ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะที่แห้งแล้ง พบมากทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด

โดยการเพาะเมล็ด

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ