ปาล์มบูเตีย


NA
ปาล์มบูเตีย
Butia capitata Becc.
Butia
capitata
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ