ตันหยง


NA
ตันหยง
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.
Caesalpinia
coriaria
(Jacq.) Willd.
CAESALPINIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 4 – 8 ม. เรือนยอดแผ่กว้างได้ถึง 4 – 6 ม. แต่หนาทึบแตกกิ่งก้านสาขามารก ลำต้นและกิ่งก้านจะคดเคี้ยวยังกบไม้ดัด
เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยรูปไข่ขอบขนานปลายและโคนใบมน ขนาดยาว 7 มม. กว้าง 2 มม.
ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง ช่อหนึ่งยาวประมาณ 12 นิ้ว ออกเป็นกลุ่ม ดอกย่อยบานไม่พร้อมกัน กลิ่นหอมแรงไปไกล สีขาวอมเหลืองปนเขียว ดอกมีขนาดเล็กมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เหมาะสำหรับปลูกเอาร่มในที่โล่งแจ้งริมน้ำหรือชายทะเล

ชอบแดดจัด ดินร่วนมีความชื้นสูง เมื่อโตแล้วจะมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

การเพาะเมล็ดน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากผลมีเมล็ดมาก แต่ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็ได้

[1] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ