หางนกยูงไทย


NA
หางนกยูงไทย
ขวางยอย(นครราชสีมา) / จำพอ, ซำพอ(แม่ฮ่องสอน) / ซมพอ, ส้มผ่อ(เหนือ) / นกยูงไทย(กลาง) / พญาไม้ผุ(ราชบุรี,เหนือ) / ส้มพอ(เลย,เหนือ) / หนวดแมว(กลาง,เลย)
Flower fence / Peacock flower / Peacock's crest / Pride of Barbados
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
Caesalpinia
pulcherrima
(L.) Sw.
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ