ชวนชม


NA
ชวนชม
ลั่นทมแดง(กทม.,กลาง) / ลั่นทมยะวา(กทม.)
Mock azalea / Deseert rose / Impala lily / Pink bignonia
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult
Adenium
obesum
(Forssk.) Roem. & Schult
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ