บอนสี


NA
บอนสี
บอนฝรั่ง(กลาง)
Caladium bicolor Vent.
Caladium
bicolor
Vent.
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ