หวายขม


NA
หวายขม
หวายบุ่น (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Calamus siamensis Becc.
Calamus
siamensis
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ