คล้ากาเหว่า


NA
คล้ากาเหว่า
Calathea insignis Hort. ex W.Bull
Calathea
insignis
Hort. ex W.Bull
MARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ