คล้า


NA
คล้า
Calathea picturata K.Koch & Linden ex K.Koch
Calathea
picturata
K.Koch & Linden ex K.Koch
MARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ