คล้าใบละ 100


NA
คล้าใบละ 100
Calathea vaginata Petersen. 
Calathea
vaginata
Petersen. 
MARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ