คล้าเสือโคร่ง


NA
คล้าเสือโคร่ง
คล้าม้าลาย
Calathea zebrina Lindl.
Calathea
zebrina
Lindl.
MARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ