กาแซะ


NA
กาแซะ
แซะ(ใต้) / พุงหมู(ชุมพร,อุบลราชธานี)
Callerya atropurpurea (Wall.) A.M.Schot
Callerya
atropurpurea
(Wall.) A.M.Schot
PAPILIONACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ