แปรงล้างขวด


NA
แปรงล้างขวด
Bottle brush tree / Weeping Bottle-Brush  
Callistemon lanceolatus DC.
Callistemon
lanceolatus
DC.
MYRTACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-18 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่แคบสูง เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนมีขน กิ่งก้านลู่ลง 
เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอกเรียว กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร ปลายและโคนใบแหลม
ออกดอกรอบกิ่งดูเป็นช่อยาว กลีบดอก 5 กลีบ สีเขียว ส่วนที่เห็นเป็นสีแดงคือก้านเกสรเพศผู้
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ออสเตรเลีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เจริญเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น แสงแดดจัด ทนแล้งและน้ำท่วมขัง เหมาะจะปลูกริมน้ำ

เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ