เฟินก้านดำ


NA
เฟินก้านดำ
Adiantum sp.1
Adiantum
sp.1
PARKERIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ