กระทิง


NA
กระทิง
กระทึง,กากระทึง, กากะทิง(กลาง)/ ทิง (กระบี่)/ เนาวกาน(น่าน)/ สารภีทะเล(ประจวบคีรีขันธ์)/ สารภีแนน(เชียงใหม่,เหนือ)
Alexandrian laurel  
Calophyllum inophyllum L.
Calophyllum
inophyllum
L.
CLUSIACEAE
ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม สีเขียวเข้ม เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลเข้ม เปลือกในสีชมพู เนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง กิ่งอ่อนสีเขียว มียางสีเหลืองอมเขียว
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน รูปรียาว กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบมนหรือเว้าตื้น ๆ โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาเรียบเกลี้ยง ผิวใบด้านบนด้านล่างเรียบเกลี้ยงเป็นมันเงา เส้นใบมองเห็นชัดทั้งสองด้าน เส้นกลางใบสีเหลืองอ่อน เส้นแขนงถี่มากและขนานกันเป็นแนวนอน ก้านใบสีเขียว ก้านใบยาว 1-2 ซม.  
ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2 ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงสีขาวมี 4 กลีบ กลีบดอกสีขาวมี 4 กลีบ และมีกาบรองกลีบอีก 2 กาบ เมื่อบานเต็มที่กาบรองกอกจะบานอ้าออกด้วย จึงมองดูเหมือนมีกลีบดอก 6 กลีบ กลางดอกมีเกสรผู้เป็นเส้นฝอยสีเหลืองรวมอยู่เป็นกระจุก กลิ่นหอมชื่นใจ
รูปทรงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. เปลือกหนา ผลอ่อนสีเขียว พอสุกเป็นสีเหลือง  เมล็ด มี 1 เมล็ด
-
-
ใช่
-
-
ใช่
2

นิเวศวิทยา พบขึ้นประปรายตามป่าชายทะเลที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง รวมทั้งป่าที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปที่ไม่สูงจากระดับน้ำทะเลมากนัก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ต้นกระทิงชอบสภาพดินร่วนปนทรายหรือดินทรายความชุ่มชื้นปานกลาง ใช้ต้นกล้าหรือกิ่งตอนปลูกในหลุมขนาด 30 x 30 x 30 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมดินร่วน

เพาะเมล็ด หรือ ตอนกิ่ง

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ