แต้ฮวย


NA
แต้ฮวย
ชาฮกเกี้ยน
Camellia japonica L.
Camellia
japonica
L.
THEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ