เมี่ยง


NA
เมี่ยง
ชา(กลาง,เชียงใหม่) / เมี่ยงดอย(เชียงใหม่,เหนือ) 
Tea plant  
Camellia sinensis (L.) Kuntze assamica (Mast.) Kitam.
Camellia
sinensis
(L.) Kuntze
assamica
(Mast.) Kitam.
THEACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-3 ม. แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบยาว 0.5 ซม.
ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก ตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมเล็กน้อย เมื่อบานเต็มที่มีขนาด 3.5-4.5 ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ กลีบดอกรูปไข่กลับมี 5-8 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลือง เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2-3 แฉก   
รูปทรงกลม ขนาด 1.1-1.5 ซม. ผิวเรียบ แบ่งเป็น 3 พู ผลแห้งแตกออกเป็น 2-3 ซีก 
เมล็ด กลมใหญ่มีหลายเมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ