คาเมลเลีย (คละพันธุ์)


NA
คาเมลเลีย (คละพันธุ์)
Camellia sp.1
Camellia
sp.1
THEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ