รุ่งอรุณ


NA
รุ่งอรุณ
มธุรดา
Campsis grandiflora (Thumb.) K.Schum.
Campsis
grandiflora
(Thumb.) K.Schum.
BIGNONIACEAE
เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลางอายุหลายปี เลื้อยได้ไกลถึง 6 เมตร เลื้อยเกาะโดยรากพิเศษออกเป็นกระจุกรอบข้อ กิ่งแก่สีน้ำตาล เปลือกแตกเป็นลายทาง
ประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 7-9 ใบ รูปไข่ ขนาด 3-5 x 5-7 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยลึก
ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง รูปแตร เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 4-6 ซม. กลีบดอกสีส้มอมแดง ปลายแยก 5 กลีบ รูปกลมซ้อนเกยกัน
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
3

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ญี่ปุ่นและจีน

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย

ชอบ แสงแดดจัด

ปักชำ โดยตัดกิ่งใต้ข้อที่มีรากพิเศษ ยาวประมาณ 10 ซม. หรือมี 2-3 ข้อ

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ