กระดังงาไทย


NA
กระดังงาไทย
กระดังงา(กาญจนบุรี,ยะลา)/ กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่(กลาง)/ สะบันงา, สะบันงาต้น(เหนือ) 
Ylang-ylang tree
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson odorata
Cananga
odorata
(Lam.) Hook. f. & Thomson
odorata
ANNONACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 65 – 15 เมตร เปลือกลำต้นสีเทามีรอยแผลของก้านใบตามลำต้น แตกกิ่งจำนวนมากตั้งฉากกับลำต้น ปลายห้อยลู่ลงกิ่งอ่อนมีขน กิ่งแก่ค่อนข้องเรียบ
รูปรี กว้าง 4 – 7 ซม. ยาว 9 – 20 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมเส้นแขนงใบ 5 – 9 คู่ เป็นร่องส่วนบนของใบ และนูนเด่นชัดด้านล่างของใบ เส้นกลางใบเห็นชัดเจน ก้านใบยาว 1 – 1.5 ซม.
ช่อดอกออกเหนือรอยแผลของก้านใบ มี 3 – 6 ดอก ดอกอ่อนสีเขียวเมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม ก้านดอกยาว 2 – 5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปสามเหลี่ยม ขนาด 5 มม. ปลายกลีบกระดกขึ้น กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น แต่ละกลีบรูปขอบขนาน ปลายแหลม กว้าง 0.5 – 1.5 ซม. ยาว 5 -9 ซม. ขอบกลีบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก 4 – 6 ซม.
ผลกลุ่ม ก้านช่อผลยาว 2 – 2.5 ซม. มี 5 – 12 ผล ก้านผลยาว 1.2 – 1.8 ซม. ผลกลมรี กว้าง 1 – 1.5 ซม. ยาว 1.5 -2.5 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีดำ  เมล็ด แต่ละผลมี 2 – 10 เมล็ด
-
-
ใช่
-
-
ใช่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งทางภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เจริญเติบโตเร็ว รูปทรงสามเหลี่ยมใช้บังสายตาหรือเป็นฉากกั้นบังวิวได้ ดอกหอมแรงควรปลูกห่างตัวบ้าน 4-5 เมตร

โดยการเพาะเมล็ด ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ออกดอกดกติดผลจำนวนมาก แต่มีโอกาสงอกเป็นต้นกล้าใต้ต้นแม่ได้น้อยมาก

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ