พุทธรักษากินหัว


NA
พุทธรักษากินหัว
สาคูมอญ(กลาง) / สาคูหัวข่า(ตะวันออกเฉียงใต้)
Australian arrowroot / Edible canna / Queensland arrowroot
Canna edulis Ker Gawl.
Canna
edulis
Ker Gawl.
CANNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ