เฟินก้านดำใบเล็ก


NA
เฟินก้านดำใบเล็ก
Adiantum sp.2
Adiantum
sp.2
PARKERIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ