พุทธรักษา


NA
พุทธรักษา
บัวละวง(ลพบุรี) / พุทธสร(เหนือ) 
Butsarana / Canna / Indian shot  
Canna indica L.
Canna
indica
L.
CANNACEAE
พืชล้มลุกที่มีอายุหลายปี ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าใหญ่แข็งแรง ลำต้นเหนือดินสูงประมาณ 80 – 100 ซม. ประกอบด้วยกลุ่มของก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มประกบกันไว้
เดี่ยวมีก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มประกบกันไว้ใบเดี่ยวมีก้านใบและแผ่นใบ เส้นใบย่อยแตกจากเส้นกลางใบแบบขนานเห็นได้ชัดเจนแผ่นใบใหญ่รูปไข่ขนานยาวประมาณ 30 – 50 ซม. กว้างประมาณ 10 – 15 ซม. ขอบใบสีขาว
ออกเป็นช่อแบบดอกย่อยเกิดเรียงอยู่บนก้านช่อดอก ดอกย่อยมีก้านดอกสั้นเป็น ดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ ขนาดเล็กสีเขียวอ่อน กลีบดอก 3 กลีบ ลักษณะเรียวยาวสีส้มปนเหลือง ขนาดเล็กแต่ยาวกว่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้มีลักษณะเหมือนเป็นกลีบดอกสีแดงส้ม มีแต้มสีเหลืองสดอยู่ข้างใน ประกอบด้วยเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 4 อัน และเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 4 อัน และเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 1 อัน ก้านชูยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียวยาวผิวเป็นมัน สีเหมือนเกสรเพศผู้ ยอดเกสรเพสเมียเป็นตุ่มแบนเล็กๆ ติดอยู่ที่ปลายก้าน
ลักษณะกลม
เมล็ด ขนาดใหญ่หลายเมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะและตามหนองน้ำหรือริมคูน้ำที่โล่งแจ้งพบได้ทั่วไป

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย

การกระจายพันธุ์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง

การเพาะเมล็ด , แยกหน่อ

[1] สุชาดา ศรีเพ็ญ,คุณหญิง. 2542. พรรณไม้น้ำในประเทศไทย.  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ