กัญชา


NA
กัญชา
กัญชาจีน(กลาง) / กันชง(เหนือ)
Hemp / Indian hemp / Marihuana
Cannabis sativa L.
Cannabis
sativa
L.
CANABACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ