พริกหยวก


NA
พริกหยวก
ดีปลีเมือง(ใต้)
Chili
Capsicum annuum L.
Capsicum
annuum
L.
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ