พริกขี้หนู


NA
พริกขี้หนู
ดีปลี(กลาง,ปัตตานี) / ดีปลีขี้นก(ใต้) / พริก(กลาง,เหนือ) / พริกขี้นก(ใต้) / พริกแด้, พริกแต้, พริกแต้หนู(เหนือ) / พริกนก (ตรัง,เหนือ) / หมักเพ็ด(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Capsicum frutescens L.
Capsicum
frutescens
L.
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ