เฉียงพร้านางแอ, เขียงพร้า


NA
เฉียงพร้านางแอ, เขียงพร้า
แก็ก, วงคด, องคต(ลำปาง) / ขิงพร้า(ประจวบคีรีขันธ์) / เขียงพร้า(ตราด,ประจวบคีรีขันธ์) /เขียงพร้านางแอ(ชุมพร) / คอแห้ง(ชุมพร,ใต้ / เฉียงพร้า(สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์) / ต่อใส้, สันพร้านางแอ(กลาง) / ตะแบง(ตะวันออก,สุรินทร์) / นกข่อ, ส้มป้อง(เชียงใหม่) / บงคด (แพร่) / บงมัง(ปราจีนบุรี,อุดรธานี) /ม่วงมัง, หมักมัง(ปราจีนบุรี) / ร่มคมขวาน(กทม.) / สีฟัน(ใต้,เพชรบุรี) / สีฟันนางแอ(เหนือ)
(ปราจีนบุรี) / โองนั่ง(อุตรดิตถ์)
Carallia brachiata (Lour.) Merr.
Carallia
brachiata
(Lour.) Merr.
RHIZOPHORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ