มะละกอ


NA
มะละกอ
ก้วยลา(ยะลา) / แตงต้น(สตูล) / มะก้วยเทศ(เหนือ) / ลอกอ(ใต้) / หมักหุ่ง(นครพนม,เลย)
Papaya / Pawpaw
Carica papaya L.
Carica
papaya
L.
CARICACEAE
เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 3-6 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลออกขาว ลำต้นตรงไม่มีแก่น แตกกิ่งก้านน้อย มีรอยแผลใบชัดเขน มียางมีขาวข้น ต้นมะละกอมี 3 เพศ คือ ต้นที่มีดอกสมบูรณ์ ต้นเพศเมีย และต้นเพศผู้ลักษณะแตกต่างกันที่ช่อดอก คือ ต้นดอกสมบูรณ์เพศ
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรอบต้นหนาแน่นที่ปลายยอด ใบรูปฝ่ามือ ขนาด 80-120 ซม. ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึกถึงแกนก้าน ก้านใบเป็นหลอด กลมกลวงยาว 25-100 ซม.
แยกเพศอยู่คนละต้น ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อยาวห้อยลง ดอกสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้
รูปกระสวย ผิวเรียบ เปลือกบาง มียางสีขาว ผลสีสีเขียวเข้มพอสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม 
เมล็ด มีเมล็ดมาก เมล็ดกลม สีดำ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวใส
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ