มะนาวไม่รู้โห่, หนามแดง


NA
มะนาวไม่รู้โห่, หนามแดง
มะนาวไม่รู้โห่(กลาง) / มะนาวโห่(ใต้) / หนามขี้แฮด(เชียงใหม่,เหนือ) 
Carunda  
Carissa carandas L.
Carissa
carandas
L.
APOCYNACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 ม. เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นริ้ว กิ่งก้านและลำต้นมีหนามแหลม มียางสีขาว
เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปรีเกือบกลม โคนใบเว้า ปลายใบเว้าเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ สีเขียว ใบอ่อนสีแดง ก้านใบสั้น
ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสีขาว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก ก้านดอกสีแดงเข้ม
รูปทรงกลมรี ผิวเรียบผลอ่อนสีขาวพอแก่เป็นสีชมพู สีแดงเข้มจนเกือบดำ 
เมล็ด แบนมี 6 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ