ส้มป่อย


NA
ส้มป่อย
Soap pod tree
Acacia concinna (Willd.) DC.
Acacia
concinna
(Willd.) DC.
MIMOSACEAE
เป็นไม้รอเลื้อยทอดลำต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป เปลือกต้นสีน้ำตาล ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมสั้น
เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน โคนใบและปลายใบมน ขอบใบเลียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว
ออกเป็นช่อกระจุกแน่นรูปทรงกลมที่ปลายกิ่ง ดอกเล็กสีขาวนวล อัดแน่นอยู่บนแกนช่อดอก
ฝักแบนยาวเป็นลอนตามเมล็ด ยาว 4-12 ซม. ปลายฝักแหลม สันฝักหนา
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
เพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งชำ
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ