ปาล์มคาร์เพนทีเรีย


NA
ปาล์มคาร์เพนทีเรีย
ปาล์มน้ำพุ, หมากออสเตรเลีย (กทม.)
Carpentaria palm
Carpentaria acuminata (H. Wendl. & Drude) Becc.
Carpentaria
acuminata
(H. Wendl. & Drude) Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ