ปาล์มคาฟอกซ์เซลอน


NA
ปาล์มคาฟอกซ์เซลอน
Carpoxylon macrospermum H.Wendl. & Drude
Carpoxylon
macrospermum
H.Wendl. & Drude
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ