เต่าร้างยักษ์


NA
เต่าร้างยักษ์
Giant mountain fishtail palm
Caryota kiriwongensis Hodel
Caryota
kiriwongensis
Hodel
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ