เต่าร้างแดง


NA
เต่าร้างแดง
เขื่องหมู่(เหนือ) / มะเด็ง(ยะลา)
Fishtail palm / Wart fish tail palm  
Caryota mitis Lour.
Caryota
mitis
Lour.
ARECACEAE
เป็นไม้ต้นจำพวกปาล์ม สูง 5-12 ม. ลำต้นตรงไม่แตกกิ่งก้าน มีกาบใบห่อหุ้มลำต้น
เป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปขนมเปียกปูนเป็นฝอย กาบใบหุ้มลำต้นซ้อนกันแน่น กาบใบด้านนอกมีขนสีน้ำตาล
ออกเป็นช่อคล้ายดอกหมากออกระหว่างใบ กลีบดอกสีเขียวหรือสีม่วงแกมน้ำตาล  ดอกย่อยมีจำนวนมาก ดอกแยกเพศ 
รูปทรงกลม สีเขียวแกมเหลือง สุกเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม
เมล็ด มี 1 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ