กัลปพฤกษ์


NA
กัลปพฤกษ์
ชัยพฤกษ์(กลาง)/ เปลือกขม (ปราจีนบุรี)
Wishing tree/ Pink shower/ Pink Cassia 
Cassia bakeriana Craib
Cassia
bakeriana
Craib
CAESALPINIACEAE
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20 เมตร โคนมีพูพอน เปลือกสีดำแดงแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนและช่อดอกมีขนนุ่มสีน้ำตาล
เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน รูปหอกแกมขอบขนาน
ออกดอกเป็นช่อตามกิ่งพร้อมใบอ่อน ใบประดับรูปหอก ดอกเริ่มบานสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวตามลำดับ
เป็นฝักทรงกระบอก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ตามป่าเบญจพรรณทั่วไป

ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด แสงแดดจัด

โดยการเพาะเมล็ด

[1] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ