เหลืองออสเตรเลีย


NA
เหลืองออสเตรเลีย
Cassia biflora Mill.
Cassia
biflora
Mill.
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ