กาฬพฤกษ์


NA
กาฬพฤกษ์
Pink shower/ Horse cassia
Cassia grandis L.f.
Cassia
grandis
L.f.
CAESALPINIACEAE
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูงประมาณ 20 เมตร โคนมีพูพอน เปลือกสีดำแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนหรือช่อดอกมีขนสีน้ำตาล
เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อย 10–20 คู่ ใบอ่อนสีแดง แผ่นใบย่อยรูปขอบขนาน หลังใบเป็นมัน ท้องใบมีขน
ออกเป็นช่อ เมื่อเริ่มบานจะมีสีแดง แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและสีสันตามลำดับ
เป็นฝักรูปทรงกระบอก
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

สภาพดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ชอบความชื้นน้อย

โดยการเพาะเมล็ด

[1] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ