ขี้เหล็กชะวา, ชัยพฤกษ์


NA
ขี้เหล็กชะวา, ชัยพฤกษ์
ขี้เหล็กยะวา(กทม.,กลาง) / ลักเคยลักเกลือ(กระบี่,สุราษฎร์ธานี)
Pink and white shower / Javanese Cassia / Rainbow Shower   
Cassia javanica L.
Cassia
javanica
L.
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็นทรงร่ม เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา มีช่องระบายอากาศอยู่ทั่วไป
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 5-15 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ปลายใบมน โคนใบมนกว้าง ผิวใบด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 12-15 เส้น ก้านใบประกอบยาว 1.5-4 ซม.
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3.5 ซม.สีชมพูเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเมื่อใกล้โรยจะซีดลงเป็นสีชมพูอ่อน กลีบเลี้ยงสีแดงเข้ม 5 กลีบ ยาว 7-10 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 2.5-3.5 ซม.
เป็นฝักแห้งแก่ไม่แตก รูปทรงกระบอก สีดำ ผิวเกลี้ยง กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 20-60 ซม. 
เมล็ด กลมแบนสีน้ำตาลจำนวนมาก
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
กรกฎาคม
กันยายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าผลัดใบ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มและดอกสวยงาม ปลูกประดับให้ร่มเงาหรือเป็นจุดเด่นใน

ดินทราย ชอบแสงแดดจัด

โดยการเพาะเมล็ด

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ