เกาลัดจีน


NA
เกาลัดจีน
Chinese chestnut
Castanea mollissima Blume 
Castanea
mollissima
Blume 
FAGACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ