สับปะรดสีเอคเมีย


NA
สับปะรดสีเอคเมีย
Aechmea sp.1
Aechmea
sp.1
BROMELIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ