แพงพวยฝรั่ง


NA
แพงพวยฝรั่ง
นมอิน(สุราษฎร์ธานี) / ผักปอดบก(เหนือ) / แพงพวยบก(กทม.)
West indian periwinkle
Catharanthus roseus (L.) G.Don
Catharanthus
roseus
(L.) G.Don
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ