ระฆังเงิน, ตะลุมพุก


NA
ระฆังเงิน, ตะลุมพุก
กระลำพุก มะคังขาว (ภากลาง ราชบุรี) มอกน้ำขาว มะข้าว (ภาคเหนือ) มะคัง (อุตรดิตถ์) ลุมปุ๊ (สุรินทร์) ลุมปุ๊ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุมพุก (ลพบุรี)
Catunaregam uliginosa (Retz.) Sivar.
Catunaregam
uliginosa
(Retz.) Sivar.
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่เปลือกต้นสีน้ำตาลแดงหรือดำคล้ำ เป็นปมขรุขระทั่วไป ลำต้นมีหนามแหลมยาว แตกกิ่งยาวเป็นรยางค์ และมักมีหนามอยู่ตรงข้ามเป็นคู่ๆ
เดี่ยว เรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ แต่ละคู่สลับทิศทางและอยู่ชิดกันที่บริเวณปลายกิ่งใบรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบบาง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีเส้นกลางใบเป็นสันนูน มีหูใบเล็กๆ 1 คู่อยู่ที่ข้อ ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร
ออกดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1.5-3 ซม. กลีบดอก 6 กลีบสีขาว ซ้อนเหลื่อมกัน เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 3-4.5 ซม. ดอกบานและส่งกลิ่นหอมตลอดวัน ดอกบานอยู่ได้ 1 -2 วันก็โรย โคนกลีบเลียงติดกันเป็นรูปถ้วย สีเขียว ปลายแยกเป็นแฉกสั้นๆ กลีบดอกมี 6 กลีบ สีขาว แต่ละกลีบเรียงเวียนซ้าย ปลายหยักเว้าเล็กน้อย มีเกสรเพสผู้ยาวโค้ง 6 อันอยู่ที่โคนกลีบ และมีเกสรเพศเมียเป็นแท่งกลมสีเหลืองอยูตรงกลาง
ทรงกลมหรือรูปไข่ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. เปลือกเรียบ สีเขียว เมื่อแก่เป็นสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ปลายผล
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบกระจายอยู่ตามป่าเบญจพรรณบริเวณใกล้น้ำ ที่มีความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

                เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง การเพาะเมล็ดพบว่า เมล็ดงอกได้ง่ายมีระบบรากแข็งแรง ทนทาน เจริญเติบโตและทนแล้งได้ดี เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้พุ่ม ไม้ให้ร่มเงา เนื่องจากมีใบจำนวนมาก แต่ทิ้งใบในช่วงสั้นๆ มีทรงพุ่มกลมและแน่นทึบ จึงปลูกประดับลงแปลงเป็นกลุ่ม หรือปลูกเป็นแถวเดี่ยวได้ดี
[1] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2543. ไม้ดอกหอม เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ