นุ่น


NA
นุ่น
ง้าว(กลาง,เหนือ) / งิ้วน้อย, งิ้วสร้อย, งิ้วสาย(เหนือ) 
White silk cotton tree / Kapok
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba
pentandra
(L.) Gaertn.
BOMBACACEAE
ไม้ต้น สูง 10- 12 เมตร
ประกอบแบบนิ้วมือ เวียนสลับใบย่อย 5 – 7 ใบ รูปไข่หรือไข่กลับแกมขอบขนาด ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแหลมขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง
ออกเป็นช่อกระจุก ที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปไข่กลับแกมของขนาน ติดอยู่บนหลอดของก้านเกสรเพศผู้ ปลายกลีบกลม สีขาวแกมเหลือง เกสรเพศผู้ 5 อันโคนเชื่อมติดกันสั้นๆ เป็นรูปกรวย เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ ปกคลุมด้วยขนประปราย
เดี่ยว แบบผลแห้งแตกตามรอยประสาน รูปกระสวย เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่ ผลแจกตามยาว เป็น 5 ซีก 
เมล็ด กลม จำนวนมาก สีดำ มีขนปุย
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พบทั่วไปในเขตร้อนทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ