มะแตก


NA
มะแตก
กระทงลาย(กลาง,นราธิวาส) / กระทุงลาย,โชด(กลาง)/ นางแตก(นครราชสีมา) / มะแตกเครือ,มักแตก(ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ)
Celastrus paniculatus Willd.
Celastrus
paniculatus
Willd.
CELASTRACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ