หงอนไก่ไทย


NA
หงอนไก่ไทย
ดอกด้าย, ด้ายสร้อย, สร้อยไก่(เหนือ) / หงอนไก่(กลาง,อุบลราชธานี) / หงอนไก่ดง(นครสวรรค์,สุราษฎร์ธานี) / หงอนไก่ดอกกลม, หงอนไก่ฝรั่ง(กทม.) / หงอนไก่ฟ้า(กทม.,เชียงราย) 
Cocks comb / Quailgrass 
Celosia argentea L.
Celosia
argentea
L.
AMARANTACEAE
เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.4-1.5 ม. ลำต้นตรงเป็นร่องแตกกิ่งก้านเป็นสีเขียวแกมแดง
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอกยาว กว้าง 1-6 ซม. ยาว 4-18 ซม. โคนใบและปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวหรือสีเขียวแกมแดง ใบตอนล่างมีขนาดใหญ่กว่าใบที่อยู่ส่วนยอด ก้านใบยาว 0.3-1.7 ซม.
ออกเป็นช่อเป็นแท่งยาวที่ปลายยอด ปลายช่อดอกแหลม มีใบประดับ 2 ใบ ดอกย่อยเล็กสีขาวปลายแต้มด้วยสีชมพู กลีบดอกมี 5 กลีบ ไม่มีก้านดอก
ผล มีกลีบเลี้ยงบางหุ้มเมล็ดอยู่ 
เมล็ด สีดำเป็นมัน
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ