กระบองเพชรโอล์ดแมน


NA
กระบองเพชรโอล์ดแมน
Cephalocereus senilis Pfeiff.
Cephalocereus
senilis
Pfeiff.
CACTACEAE
รูปทรงยาวคล้ายกระบองหรือทรงกระบอก ผิวมีสีเขียวหรือเทา เมื่อแคคตัสชนิดนี้เติบโตเกินกว่า 6 เมตร จะพัฒนาตุ่มหนาให้กลายเป็นเคปฟาเลียมเทียม มีขนยาวสีขาวออกมาจากตุ่มหนามจนเกือบคลุมลำต้น เมื่อเติบโตทรงต้นก็ยังเป็นทรงกระบอกยาว และอาจโตได้ถึงมากกว่า 10 เมตรหรือมากกว่า 30 ฟุต ต้นเป็นต้นเดี่ยว 
 หนามเรียงชิดกันอยู่บนตุ่มหนาม มีสรออกเหลืองหรือมีสีเทาและมีขนนุ่มสีขาว 
จะบานตอนกลางคืน ดอกจะงอกจากเคปฟาเลียม มีขนาดกว้างราว 9 เซนติเมตร สีขาวถึงสีชมพูหรือเหลืองซีด มีกลิ่นหอม
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ในตอนกลางของเม็กซิโก

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เป็นไม้ที่เหมาะสำหรับปลูกในกระถาง ตั้งในที่ร่มหรือในเรือนกระจกแต่ถ้าเป็นไม้แก่จัด จะต้องเอาลงดินในสวน

แคคตัสชนิดนี้สามารถงอกออกจากเมล็ดได้ง่ายแต่เติบโตช้า

[1] วราภรณ์ วิชญรัฐ. 2548. ไม้มีหนามนามแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 1 . สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพมหานคร
[2] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ